Analiza financijskih izvještaja


Analiza financijskih izvještaja usmjerena je prije svega na vrijednosne podatke i informacije
i neophodna je za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Analizom poslovanja dobivaju
se pokazatelji poslovanja (pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti, uspješnosti.
kvaliete managementa, organizacijska strukura i dr), a uključuje i izradu prijedloga mjera za
poboljšanje poslovanja.
Analizu osim menadžmenta koriste i drugi korisnici, osobito kreditori, revizori, vlasnici
poduzeća te ostali zainteresirani poslovni subjekti.