Investicijska studija

cost benefit analiza


Investicijska studija (studija isplativosti) izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih
tvrtki te lokalne samouprave. Sadržaj studije usklađen je s zahtjevima HBOR-a, Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže poslovne banke i progami EU
fondovi.


Investicijske studije služe za:

  • •   prezentaciju investicijskih projekata potencijalnim investitorima
  • •   ishođenje bankovnih kredita
  • •   apliciranje na pojedine programe EU fondova i poticajnih sredstava pojedinih ministarstava

Sadržaj studije je slijedeći:

  • •   analiza tržišta
  • •   analiza planirane lokacije
  • •   projekcija prihoda i troškova projekta
  • •   projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta
  • •   analiza osjetljivosti projekta