Poslovni plan

Poslovni plan izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki. Sadržaj i metodologija
izrade odgovaraju zahtjevima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, HBOR-a i
poslovnih banaka.
Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito razrađeno obrazloženje o ideji poduzetnika,
ulaganjima u posao i ocjenu očekivanih učinaka odnosno projekciju budućeg poslovanja.
Sadrži sve neophodne elemente za njegovo ostvarivanje (financijske , ljudske resurse…).Pored
samog poduzetnika, poslovni plan namijenjen je bankama od kojih poduzetnik namjerava
pribavljati sredstva, investitorima, kupcima, dobavljačima i dr.

Elementi plana

  • -   temeljni podaci o poduzetniku – čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih
    financijskih izvješća;
  • -   prikaz proizvoda i usluga – čime je poduzetnik zastupljen na tržištu
  • -   analiza prodajnog tržišta i konkurencija
  • -   proizvodnja i distribucija
  • -   financije – ulaganja i izvori sredstava (financijska konstrukcija), očekivani poslovni rezultati