Procjena vrijednosti

boniteta poduzeća


Modelima procjene utvrđiujemo vrijednost poduzeća, te svojim korisnicima na jednom mjestu osiguravamo visokokvalitetne informacije o financijskom stanju, poslovanju i poslovnim rizicima.
Procjenjuje se stvarna vrijednost poduzeća i u obzir se uzima njegovo cjelokupno poslovanje, uključujući materijalnu i nematerijalnu imovinu, poslovni model, poziciju na tržištu, očekivanja, rizike, trošak kapitala i dr.


Svrhe procjene vrijednosti poduzeća su brojne, a neke od najvažnijih su:

  • •   procjena vrijednosti privatnih poduzeća koja ne kotiraju na burzi kako bi vlasnici mogli utvrditi vrijednost svoje imovine
  • •   izbor optimalnog poslovnog plana za buduće razdoblje poslovanja
  • •   određivanje vrijednosti poduzeća ili njihovih dijelova u postupcima kupnje, prodaje ili spajanja
  • •   ocjena učinaka poslovne strategije društva da li bi poduzeće trebalo slijediti zadanu poslovnu strategiju ili istu mijenjati