Programi poticaja poduzetnika i programi bespovratnih potpora


Navedena usluga obuhvaća prikupljanje i pripremu cjelokupne dokumentacij, te prijavu
projekta za programe dodjela bespovratnih sredstava na poziv pojedinog Ministarstva ili
druge državne (regionalne) agencije.