Računovodstvo

Naše usluge

Našim korisnicima nudimo:

Razvojne i savjetodavne poslove:

 • •   strateški razvoj poslovanja
 • •   poslovno planiranje
 • •   upravljanje financijama
 • •   stvaranje novog poslovnog pothvata
 • •   savjetovanje u financijama
 • •   savjetovanje u računovodstvu
 • •   porezno savjetovanje
 • •   savjetovanje u ostalim segmentima poslovanja

Operativne poslove:

 • •   prikupljanje, kreiranje i priprema dokumentacije za knjiženje
 • •   unos dokumentacije
 • •   obrada podataka
 • •   sastavljanje financijskih izvješća
 • •   vođenje analitike salda-konti)
 • •   vođenje analitike OSA
 • •   vođenje analitike plaća
 • •   vođenje kadrovske dokumentacije
 • •   vođenje materijalnog poslovanja
 • •   vođenje poslovnih knjiga dohodaka
 • •   vođenje knjiga popisa – zaliha trgovačke robe)
 • •   suradnja sa Poreznom upravom, Financijskom policijom, Stručnim službama MIO,ZO, Zavodom za statistiku, Zavodom za zapošljavanje, Socijalnom skrbi, FINOM, bankama i dr.
 • •   ostali poslovi po potrebi