Studije

Poslovni plan

Poslovni plan je dokument koji opisuje ciljeve nekog poslovnog poduhvata i način na koji će se ti ciljevi ostvariti. ,Sastoji se od teksta koji opisuje pojedine aspekte poslovanja i proračuna koji argumentiraju zaključke opisane u tekstu. Najčešće upotrebljava za dokument kojim se opisuje započinjanje poslovanja ili promjena kao posljedica investicije u ranoj fazi poslovanja, ali poslovni plan može opisivati i sve aspekte značajnih promjena u zrelim organizacijama.

Studija isplativosti

Studija isplativosti (eng. feasibility study) je dokument koji argumentira isplativost projekta investicije u pokretanje ili povećanje opsega proizvodne ili uslužne djelatnosti. Opisuje tržište na kojem će proizvodi i usluge koji su rezultat investicije biti plasirani, resurse potrebne za ostvarenje projekta i profitabilnost projekta u odnosu na investiciju.Za razliku od investicijske studije, studija isplativosti neće dati detaljne odgovore kako će investicijski projekt biti ostvaren. Zaključak studije isplativosti može biti i da nije isplativo realizirati investicijski projekt.

Investicijska studija

Investicijska studija se često naziva investicijski projekt ili investicijski elaborat ili investicijski plan. Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta.Za razliku od studije isplativosti, investicijska studija neće samo utvrditi isplativost, nego i prikazati kako će projekt biti realiziran.